Zaznacz stronę

Nerwiak Mortona – Wkładki 3Feet Patho-Logic®️

Co to jest nerwiak Mortona?

Nerwiak Mortona to neuropatia uciskowa przebiegająca z towarzyszącym włóknieniem okołonerwowym. Uwięźnięciu ulega jeden z nerwów podeszwowych zaopatrujących palce stopy. Przyczyną ucisku może być podrażnienie, uraz lub obrzęk okolicznych struktur w przebiegu płaskostopia poprzecznego. 

Przestrzeń wokół nerwu ulega zwężeniu, co skutkuje jego uciskiem, zaburzeniem przewodnictwa i pojawieniem się bólu przodostopia promieniującego do palców. Nerwiak Mortona występuje najczęściej w trzeciej przestrzeni międzyśródstopnej i wyzwala dolegliwości bólowe promieniujące do III i IV palca stopy. 

Cele wkładek ortopedycznych na nerwiak Mortona

Wkładki na nerwiak Mortona mają za zadanie odciążenie łuku poprzecznego i zredukowanie przeciążenia tkanek w okolicy nerwu pozostającego w ucisku. 

Nerwiak Mortona – modyfikacja wkładki 3Feet Patho-Logic

  • Wkładka bazowa dostosowana do wysokości sklepienia podłużnego, stabilizująca tyłostopie,
  • Expertene pod wszystkimi głowami kości śródstopia (lub Expertene + Viscotene według indywidualnych potrzeb), 
  • Pelota metatarsalna 8 mm – w razie potrzeby można nieznacznie zmienić jej położenie. 

Uwaga: pacjentowi zaleca się użytkowanie obuwia dostosowanego do tęgości stopy, aby uniknąć poprzecznego ucisku przodostopia, który może doprowadzić do kompresji nerwu i wyzwolenia objawów bólowych.