Zaznacz stronę

Stopa wydrążona – Wkładki 3Feet Patho-Logic®️

Stopa wydrążona – jak wygląda?

Stopę wydrążoną cechuje wysokie podbicie oraz ograniczona powierzchnia podporu (stopa opiera się na podłożu głównie przodostopiem i piętą). Stopa wydrążona posiada ograniczoną zdolność do amortyzacji ze względu na niepełną pronację tyłostopia lub jej brak. Patrząc na stopę wydrążoną z tyłu, tyłostopie może być ustawione w szpotawości, a kostka boczna uwydatniona. Stopie szpotawej często towarzyszy szponiaste zniekształcenie palców. 

Cechy ukształtowania kośćca typowe dla stopy wydrążonej najczęściej są dziedziczone. Inną przyczyną mogą być zaburzenia napięcia mięśniowego w przebiegu chorób układu nerwowego lub deformacje pourazowe w obrębie tyłostopia.  

Cel wykonania wkładek w stopie wydrążonej

Celem wykonania wkładek jest poprawa dystrybucji nacisków poprzez zwiększenie powierzchni, na której opiera się stopa. Celem będzie także zapewnienie tłumienia wstrząsów, aby nie przenosiły się one na stawy stopy, staw skokowy i kolanowy. 

Korzyści jakie osiągamy z wykonania wkładek dla stopy wydrążonej wynikają także z profilaktyki lub wspomagania leczenia powikłań związanych ze stopą wydrążoną:

  • inwersyjnego skręcenia stawu skokowego, 
  • niestabilności bocznej stawu skokowego, 
  • przeciążenia mięśni strzałkowych, 
  • metatarsalgii przodostopia, 
  • atrofii poduszki tłuszczowej pięty, 
  • uszkodzeń trzeszczek stawu palucha. 

Stopa wydrążona – modyfikacja wkładki 3Feet Patho-Logic®️

  • wkładka bazowa dostosowana do wysokości sklepienia podłużnego, stabilizująca tyłostopie (uważamy, aby zbyt wysokim podparciem nie zwiększyć supinacji stopy!), 
  • klin pronujący tyłostopie (w razie potrzeby – w ostrym okresie doleczania powikłań szpotawego ustawienia stępu, ewentualnie w dużej szpotawości wynikającej z tyłostopia), 
  • materiał Podiane+®️ pod piętą dla tłumienia wstrząsów podczas uderzenia piętą o podłoże, 
  • dodatkowe modyfikacje w obrębie przodostopia, np. w przypadku metatarsalgii lub uszkodzenia trzeszczek.