Zaznacz stronę

Wkładki ortopedyczne na niestabilność stawu skokowego

Wkładki ortopedyczne na niestabilność stawu skokowego

Niestabilność stanowi jedno z możliwych powikłań ciężkiego lub źle leczonego skręcenia stawu skokowego. Problemem pacjenta jest uczucie niekontrolowanego uciekania stopy na zewnątrz, niepewność w obciążaniu kończyny dolnej oraz trudność w utrzymywaniu równowagi w postawie jednonóż. Leczenie niestabilności stawu skokowego, zależnie do stopnia zaawansowania, może obejmować fizjoterapię lub zabieg naprawy/rekonstrukcji więzadeł. 

Rolą wkładek ortopedycznych jest ograniczenie nadmiernych ruchów tyłostopia oraz zmniejszenie ryzyka ponownego skręcenia stawu. Noszenie wkładek ortopedycznych znacznie poprawia komfort codziennego funkcjonowania, co w wybranych przypadkach pozwala uniknąć zabiegu operacyjnego. 

Na czym polega skręcenie stawu skokowego?

Istotą skręcenia jest naruszenie struktur stabilizujących staw skokowy – torebki stawowej lub więzadeł. Najczęściej dochodzi do skręcenia stawu skokowego w mechanizmie nadmiernej supinacji i zgięcia podeszwowego stopy, wskutek czego dochodzi do uszkodzenia więzadeł leżących po bocznej stronie stawu skokowego – więzadła skokowo-strzałkowego przedniego i/lub więzadła piętowo-strzałkowego. 

Stopień ciężkości skręcenia określa się za pomocą skali:

  1. Przerwanie torebki stawowej i naciągnięcie więzadła.
  2. Przerwanie torebki stawowej i częściowe uszkodzenie więzadła.
  3. Przerwanie torebki oraz całkowite rozerwanie więzadła albo nadmierne rozciągnięcie więzadła powodujące jego niewydolność.

Rodzaje niestabilności stawu skokowego

Niestabilność funkcjonalna – polega na zaburzeniu kontroli nerwowo-mięśniowej wskutek zniszczenia receptorów zlokalizowanych w uszkodzonym więzadle. Zaburzenie czucia proprioceptywnego negatywnie wpływa na mięśniową stabilizację stawu skokowego. 

Niestabilność mechaniczna – polega na utracie funkcji stabilizującej więzadeł. W przypadku gdy więzadło uległo bardzo dużemu rozciągnięciu lub całkowitemu przerwaniu, przestaje ono chronić staw przed wzajemnym przemieszczaniem się powierzchni stawowych względem siebie. 

Wkładki na niestabilność stawu skokowego

Korzyści z noszenia wkładek mogą odnieść pacjenci:

  • po ukończeniu procesu rehabilitacji, gdy jej efekty okazały się niewystarczające, 
  • ze szpotawym ustawieniem pięty celem profilaktyki kolejnych skręceń stawu skokowego (zwłaszcza sportowcy),
  • z objawową niestabilnością stawu skokowego, gdy osoby te nie mogą lub nie chcą poddać się zabiegowi operacyjnemu. 

Wkładki na niestabilność stawu skokowego powinny być wykonywane po dokładnej diagnostyce funkcjonalnej kończyny. W przypadku towarzyszącej szpotawości pięty należy sprawdzić czy deformacja jest korektywna tj. czy pochodzi z nadmiernego zgięcia podeszwowego I promienia. 

Najwyższą skuteczność oraz komfort użytkowania zapewniają wkładki wykonywane indywidualnie. 

Bazy wkładek SIDAS polecane w przypadku niestabilności stawu skokowego:

 

Antisupination (wkładki do chodzenia na niestabilność boczną stawu skokowego)

Rugby Soccer / Rugfoot (wkładki sportowe stabilizujące tyłostopie)