Zaznacz stronę

Artykuły dotyczące rozwiązań Sidas Medical

Aby podkreślić zalety i wiarygodność rozwiązań Sidas Medical poniżej prezentujemy artykuły i wyniki badań prowadzonych wspólnie z uczelniami wyższymi i profesjonalistami z dziedziny podiatrii. 

Leczenie choroby Severa – rola wkładek OPCT Sever

Choroba Severa to jedna z postaci osteochondrozy (martwicy chrzęstno-kostnej). Martwica chrzęstno-kostna w przebiegu choroby Severa dotyczy kości piętowej i występuje głównie u dzieci aktywnych fizycznie. Typowym objawem jest ból pięty nasilający się podczas chodzenia lub innej aktywności. Ból pięty może być ostry – wyzwalany w wyniku manualnego ucisku ścięgna piętowego na tylno-dolnej krawędzi guza kości piętowej i na powierzchniach bocznych kości piętowej. Ból pięty może się także nasilić w trakcie zgięcia grzbietowego w stawie skokowym. Dzieci dotknięte chorobą Severa często utykają, mogą mieć również tendencję do chodzenia na palcach. 

W artykule opisano efekty stosowania wkładek OPCT Sever. 

Zobacz artykuł (ANG)  link do pdf http://www.podiatech.com/docs/3020-1-2016-opct-sever-en-151015-2-pdf.pdf

Wpływ termoformowalnych wkładek ortopedycznych na ergonomię chodu

 

Badaniom klinicznym poddanych zostało 14 ochotników (4 kobiety i 10 mężczyzn). Celem przeprowadzonego eksperymentu była ocena wpływu noszenia termoformowalnych wkładek ortopedycznych na czasowe, przestrzenne i kinematyczne parametry chodu.

Uzyskana poprawa ergonomii chodu u pacjentów stosujących wkładki ortopedyczne może wynikać z odpowiedniego ograniczenia ruchów pronacij / supinacji tyłostopia, a także z indywidualnego dopasowania wkładki do podeszwy stopy, co z kolei prowadzi do bardziej równomiernego rozkładu obciążeń na jej powierzchni.

Zobacz artykuł (ANG)  link do pdf  http://www.podiatech.com/content/media/document.php?id_document=1023&id_format=1

Wpływ termoformowalnych wkładek ortopedycznych stabilizujących tyłostopie na parametry chodu

 

Wkładki ortopedyczne wykonywane są celem najlepszego wsparcia funkcji stopy, zarówno w warunkach statycznych jak i dynamicznych. Za pomocą wkładek można odpowiednio wpłynąć na ruchy tyłostopia (pronację i supinację) podczas chodu oraz biegu. (Nester et al., 2003).

Zastosowanie wkładek zmienia rozkład nacisków na podeszwie stopy i w konsekwencji modyfikuje odczucia proprioceptywne i dotykowe stóp.  

Celem badania była ocena wpływu noszenia wkładek termoformowalnych z bocznymi wzmocnieniami na przestrzenne, czasowe i kinematyczne parametry kończyny dolnej podczas chodu. 

Zobacz artykuł (ANG)  link do pdf  http://www.podiatech.com/content/media/document.php?id_document=1022&id_format=1

Metatarsalgia

Metatarsalgia to zbiorcza nazwa nadawana wielu różnym, często bardzo bolesnym schorzeniom stóp (w obrębie przodostopia). Mogą one wynikać z urazu, zaburzeń naczyniowych, zmian zwyrodnieniowych, neuralgii, deformacji koślawej palucha, złożonej deformacji przodostopia, a także źle dopasowanego obuwia.

W ciągu ostatnich czterech lat patologie te stanowiły 15% przyczyn konsultacji w ośrodku referencyjnym – centrum medycyny sportowej i ortopedii (638 przypadków z 3659). Metatarsalgia jest przyczyną chronicznego bólu odczuwanego przez pacjentów. Ogrom problemu sprawił, że postanowiono ocenić skuteczność stosowania wkładek ortopedycznych w łagodzeniu powyższych zaburzeń w oparciu o różne kryteria.

Termoformowanie to technika wykonywania wkładek wysoko uznawana w podiatrii (Boissinot, 2007). Technikę formowania wkładek cechuje szereg korzyści tj. dokładne dopasowanie do kształtu stopy, równomierny rozkład obciążeń wywieranych na podeszwę stopy oraz poprawa stabilności ciała. 

Zobacz artykuł (ANG)  link do pdf  

http://www.podiatech.com/content/media/document.php?id_document=838&id_format=1