Zaznacz stronę

Paluch koślawy (hallux valgus) – wkładki ortopedyczne

Paluch koślawy (hallux valgus) – wkładki ortopedyczne

Paluch koślawy (hallux valgus / haluks) to deformacja kostno-stawowa dotycząca I promienia stopy. Wizualnie paluch koślawy prezentuje się jako skrzywienie palucha w kierunku pozostałych palców z towarzyszącą wyniosłością po przyśrodkowej stronie przodostopia. Paluch koślawy może mieć u różnych osób odmienną etiologię. Na rozwój haluksa mogą mieć wpływ zarówno czynniki genetyczne, jak i czynniki zależne bezpośrednio od nas (np. rodzaj noszonego obuwia). 

Wybór metody leczenia haluksów jest uzależniony od stopnia zaawansowania deformacji oraz od nasilenia dolegliwości bólowych. Wkładki ortopedyczne stanowią jedną z form leczenia zachowawczego – poprawiają komfort chodzenia i dają szansę na spowolnienie narastania haluksów. 

Problemy związane z paluchem koślawym

Stopa z paluchem koślawym jest poszerzona, co znacznie utrudnia dobór obuwia na tęgość. Zbyt wąskie obuwie powoduje ucisk na wyniosłość u podstawy palucha, powodując otarcia skóry i ból haluksa. Wtórnie do ucisku mechanicznego może dojść do zapalenia kaletki położonej po przyśrodkowej stronie haluksa, co dodatkowo nasila problem i uniemożliwia noszenie obuwia ściskającego przodostopie. 

Przyczyną dolegliwości bólowych w stadiach zaawansowanych haluksa może być podwichnięcie stawu śródstopno-paliczkowego oraz zmiany zwyrodnieniowe rozwijające się w jego obrębie. Boczne odchylenie palucha zabiera przestrzeń dla drugiego palca, co sprzyja powstawaniu deformacji młotkowatej. Drugi palec ustawia się w wymuszonym przeproście w stawie śródstopno-paliczkowym i zaczyna nakładać się na paluch, krzyżując się z nim. Może dojść do niewydolności płytki podeszwowej zlokalizowanej od podeszwowej strony II stawu śródstopno-paliczkowego i w efekcie do podwichnięcia palca. 

Przesunięcie dogrzbietowe I-wszej kości śródstopia skutkuje zaburzeniami propulsji. Głowa I-wszej kości śródstopia traci swój kontakt z podłożem, wskutek czego obciążenie przekazywane jest na drugą kość śródstopia. Wynikiem powyższych zmian jest miejscowe przeciążenie oraz powstawanie bolesnych modzeli i odcisków. Stopniowo rozwija się metatarsalgia. Ból przodostopia odczuwany jest nie tylko w obrębie haluksa, ale również na podeszwie przodostopia. Utrudnione staje się chodzenie boso, chodzenie w butach z cienką podeszwą oraz w butach na wysokim obcasie.

Jak dochodzi do powstawania haluksa?

Przyczyny powstawania haluksów są wielorakie. Na wiele czynników ryzyka rozwoju palucha koślawego nie mamy bezpośredniego wpływu. Sytuacja taka dotyczy czynników genetycznych – dziedziczymy haluksy po rodzicach i/lub dziadkach. Przyczyną rozwoju haluksów występujących rodzinnie jest uwarunkowana genetycznie nadmierna wiotkość więzadeł, która predysponuje do zwiększonej ruchomości w stawach. Jeśli dojdzie do niestabilności w połączeniu między I kością śródstopia a kością klinowatą przyśrodkową, może rozwinąć się tzw. hipermobilność I promienia. Skutkiem hipermobilności I-wszego promienia jest tendencja do szpotawego ustawienia się I-wszej kości śródstopia. I-wszy promień unosi się także w kierunku dogrzebietowym, tracąc kontakt z podłożem. 

Haluksy mogą mieć także związek z koślawością tyłostopia – wiele osób posiada jednocześnie stopę płasko-koślawą i obserwuje stopniowe pogłębianie się deformacji koślawej palucha. 

Zwiększone przeciążenie przodostopia

Zwiększone przeciążenie przodostopia wyzwala niekorzystne zmiany w obrębie I promienia stopy. Dzieje się to w przypadku ograniczenia zgięcia grzbietowego stopy. Ograniczenie ruchomości w stawie skokowym może wynikać z przykurczu mięśnia trójgłowego łydki. Inny rodzaj ograniczenia może być spowodowany zmianami zwyrodnieniowymi z przodu stawu skokowego. 

Noszenie nieodpowiedniego obuwia

Noszenie nieodpowiedniego obuwia pociąga za sobą mechaniczną deformację palucha, spychając go w kierunku pozostałych palców. Dzieje się to w przypadku, gdy obuwie posiada ścięte czubki oraz gdy pięta uniesiona jest na obcasie. Palce ulegają unieruchomieniu w nienaturalnej pozycji, co dodatkowo upośledza czynność mięśni poruszających palcami. 

Układowe choroby zapalne, np. reumatoidalne zapalenie stawów (RZS), podwyższają ryzyko rozwoju zniekształceń palców, w tym deformacji palucha koślawego. Istotna jest ochrona stopy w okresie rzutów RZS – stabilizacja wkładką pozwala ograniczyć narastanie zniekształceń. 

Badanie stopy z paluchem koślawym

Wizyta u podologa, fizjoterapeuty lub ortopedy powinna uwzględniać nie tylko ocenę samej deformacji koślawej palucha, ale także ocenę biomechaniczną stawu skokowego oraz całej kończyny dolnej. Nieprawidłowości zlokalizowane w obrębie miednicy mogą rzutować na ustawienie kończyny dolnej, powodując przeciążenie przyśrodkowej części stopy i zwiększone ryzyko rozwoju haluksa. W związku z tym, u osób młodych warto ocenić całą postawę ciała, by móc zareagować odpowiednio wcześnie – gdy haluks jest jeszcze mały. Precyzyjną analizę postawy ciała ułatwia specjalne urządzenie – posturoskop. Sylwetka osoby badanej jest obserwowana w trzech płaszczyznach. Można w mierzalny sposób ocenić ustawienie stóp, kolan, miednicy, barków i kręgosłupa na całym jego odcinku. 

Następnie przeprowadzane jest badanie manualnie. Wykonywane są specjalne testy oceniające strukturę i funkcje kompleksu stopa – staw skokowy – staw piszczelowo-strzałkowy. Badany jest zakres ruchu w stawach oraz czynność poszczególnych mięśni. Stopy poddawane są następnie badaniu na podoskopie – specjalista ocenia rozległość stref obciążania na podświetlanej szybie. Widoczne mogą być m.in. strefy nieprawidłowego odciążenia głowy I kości śródstopia, płaskostopie podłużne oraz poszerzenie przodostopia.  

Kolejnym etapem diagnostyki jest badanie komputerowe stóp (pedobarografia). Celem tego badania jest komputerowy pomiar nacisków na podeszwowej stronie stopy. Siła nacisku prezentowana jest w postaci kolorów – od niebieskiego (najmniejszy nacisk), poprzez zielony, żółty i pomarańczowy, aż do koloru czerwonego (największy nacisk). Badanie komputerowe wykonywane jest najpierw w pozycji stojącej, a następnie w trakcie chodu. 

Zdjęcia rentgenowskie wykonywane są zazwyczaj w przypadku, gdy konieczne jest wykonanie zabiegu operacyjnego i zaplanowanie jego przebiegu. 

Wkładki ortopedyczne na haluksy

Odpowiednio zaprojektowane indywidualne wkładki ortopedyczne stanowią podstawowy sposób łagodzenia dolegliwości związanej z płaskostopiem poprzecznym i bolesnym paluchem koślawym. Wkładki ortopedyczne do butów powinny być wykonane w oparciu o dokładną diagnostykę stopy i stawu skokowego. Zadaniem wkładek na paluchy koślawe jest działanie objawowe tzn. niwelacja dolegliwości bólowych oraz poprawa komfortu chodzenia. Wkładki nie są w stanie skorygować haluksa, ale wpływając pozytywnie na biomechanikę stopy, mogą spowolnić progres deformacji. Gdy haluksy są jeszcze małe i nie bolą, wkładki ortopedyczne mogą zapobiec problemom związanym z paluchem koślawym w przyszłości. 

Wkładki ortopedyczne są najbardziej efektywne, gdy są wykonywane indywidualnie – na bazie odcisku stopy w pozycji skorygowanej tyłostopia. Efektem działania wkładek będzie bardziej równomierna dystrybucja obciążeń na podeszwie stopy oraz poprawa udziału głowy I-wszej kości śródstopia w propulsji. Jeśli stopę cechuje jednocześnie koślawe ustawienie stępu, wkładki ograniczą przyśrodkowe pochylenie pięty i ustabilizują sklepienie podłużne stopy (ograniczą nadpronację stopy). Materiały, z których wykonywane są wkładki, powinny być dobierane indywidualnie. Grupy twardszych materiałów wykorzystywane są w obrębie tyłostopia, miękkie natomiast w obrębie przodostopia. W zakresie każdej grupy materiałów dobierane są takie, które będą najlepiej dopasowane do indywidualnego wzorca biomechanicznego stopy. Dodatkowo można przyklejać różne elementy odciążające i korekcyjne. Odpowiednio wykonana wkładka w połączeniu z obuwiem o odpowiedniej tęgości zapewni komfort i złagodzi dolegliwości bólowe związane ze zniekształceniami w obrębie przodostopia. 

Zabieg operacyjny wykonywany jest w ostateczności – gdy leczenie zachowawcze okazuje się być niewystarczające lub gdy paluch koślawy jest na tyle zaawansowany, że niemożliwe jest korzystanie ze standardowego rodzaju obuwia. Operacja polega na przecięciu kości, a następnie ustawieniu jej odłamów w skorygowanej pozycji. Kość po operacji zrasta się przez minimum 6 tygodni – w tym okresie konieczne jest użytkowanie specjalnej ortezy odciążającej przodostopie (buta Gejszy).

Gdzie można wykonać wkładki ortopedyczne na paluch koślawy?

Kompleksowe badanie stóp można wykonać w jednym z naszych partnerskich punktów SIDAS. Sprzęt wykorzystywany do diagnostyki jest użytkowany jedynie przez wysoko wykwalifikowany personel, który został przeszkolony w zakresie metodologii badań stóp i badań posturologicznych. Szkolenia takie przeprowadzane są co roku i są prowadzone przez najlepszych francuskich podiatrów. Przeszkoleni specjaliści wykonujący badanie w Polsce to fizjoterapeuta, ortopeda lub ortopodolog. 

Po przeprowadzeniu diagnostyki sporządzany jest projekt indywidualnych wkładek ortopedycznych, który uwzględnia dobór specjalistycznych materiałów w obrębie określonych stref każdej ze stóp. Osobno projektowana i wykonywana jest wkładka dla prawej i lewej stopy. Dzięki temu wkładki ortopedyczne SIDAS cechuje bardzo wysoka skuteczność działania. 

Wkładki ortopedyczne na haluksy wykonywane są na miejscu – konieczne jest zarezerwowanie około 1,5 godziny.

Przeczytaj także:

Skarpety narciarskie pośredniczą w kontakcie stopy z butem narciarskim. Dobrze dopasowane skarpety narciarskie zapewniają komfort i poprawiają czucie stopy w bucie, co przekłada się na lepszą precyzję sterowania nartami. Różne modele skarpet mogą spełniać dodatkowe cele, np. chronić miejsca narażone na ucisk czy zapobiegać utracie ciepła, utrzymując komfort cieplny nóg.

Otarcia i odciski na stopach – jak zapobiegać?

Otarcia i odciski na stopach – jak zapobiegać?

Otarcia i odciski na stopach – jak zapobiegać?Otarcia, odciski oraz inne drobne uszkodzenia skóry mogą skutecznie pozbawić radości podczas uprawiania sportu. Jeśli uwielbiasz bieganie, długie wędrówki górskie, skitouring czy narciarstwo, dobrze wiesz, że ból stopy...

Jak szybko wysuszyć przemoczone buty – rozwiązania Sidas

Jak szybko wysuszyć przemoczone buty – rozwiązania Sidas

jak szybko wysuszyć przemoczone buty?Nie ma nic gorszego, gdy wkładasz swoje ulubione buty i okazuje się, że są one nadal wilgotne.  Noszenie wilgotnego obuwia nie tylko powoduje uczucie zmarzniętych stóp i dyskomfort, ale także zwiększa ryzyko rozwoju grzybicy stóp....